اخبار و شایعات بازار

خدمات بورس ایران :

 

ارائه کد برنامه Stock Selection با هدف رصد کل بازار بورس و فرابورس

 
برنامه انتخاب سهام برتر
 

معرفی سیگنال خرید و فروش سهام های برتر  رصد شده به سرمایه گذاران گرامی

 
مشاهده سیگنال خرید
 

ارائه خدمات سبدگردانی سهام و مشاوره تلفنی سبدگردانی به سرمایه گذار

 
 

مشاهده سیگنال خرید

ارائه اندیکاتور محاسبه حمایت و مقاومت حجمی

 

 
اندیکاتور حمایت و مقاومت حجمی
Scroll To Top